เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 • คำเตือน : ทุกชุมนุมเปิดรับสมัครเพียงชุมนุมละ 20 คนเท่านั้น

กรณีมีปัญหาใดๆ ให้ติดต่อที่ คุณครูรพีภานันท์ ชาติหาญ, คุณครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์ ที่ห้อง 216

 • กรีฑา 1

 • คุณครูสุชาติ คำนกคุ้ม

 • เปิดรับ : ม.1-ม.6

 • ห้องเรียน : อาคารโดม

 • มาเป็นทีมกรีฑาภูเขียวกันครับ

 • กรีฑา 1

 • คุณครูสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ

 • เปิดรับ : ม.1-ม.4

 • ห้องเรียน : อาคารโดม

 • มาเป็นทีมกรีฑาภูเขียวกันครับ

 • การ์ตูนอาเซียน

 • คุณครูดุสิต ทองวรรณ

 • เปิดรับ : ม.1-ม.6

 • ห้องเรียน : 504

 • มาวาดการ์ตูนอาเซียนกันเถอะ

 • กีฬาจานร่อนอัลทิเมท

 • คุณครูสุธี โคตรศรี

 • เปิดรับ : ม.ต้น ม.ปลาย อย่างละ 10 คน

 • ห้องเรียน : โรงยิม

 • เจิดจานแรกติดใจเจิดจานต่อไปติดคอ!!

 • เกมวิทย์คิดสนุก

 • คุณครูวีรญา นึกชัยภูมิ

 • เปิดรับ : ม.ต้น

 • ห้องเรียน : Sci102

 • ทุกเรื่องในชีวิต คือวิทย์ทั้งนั้น สนุกไปกับชีวิตเหมือนได้สนุกกับวิทย์ yah!

 • เกมวิทยาศาสตร์

 • คุณครูสุกัญญา นาจุ้ย

 • เปิดรับ : ม.ต้น

 • ห้องเรียน : Sci202

 • เกมวิทย์ช่วยเราให้เรียนรู้ ส่วน You ช่วยเราให้เรียนรัก

 • คณิตกับศิลป์ 1

 • คุณครูสุวิมล ทองเทียม

 • เปิดรับ : ม.ต้น

 • ห้องเรียน : 612

 • มาเรียนกับเราแล้วจะรู้ ว่าคณิตศาสตร์​นั้นสวยงามแค่ไหน"

 • คณิตกับศิลป์ 2

 • คุณครูคุณากร พลโยธา

 • เปิดรับ : ม.ต้น

 • ห้องเรียน : 612

 • มาเรียนกับเราแล้วจะรู้ ว่าคณิตศาสตร์​นั้นสวยงามแค่ไหน"

 • คณิตคิดเลขเร็ว

 • คุณครูสมฤทัย ปะวะภูทะ

 • เปิดรับ : ม.1 - ม.5

 • ห้องเรียน : 611

 • คณิตคิดในใจ คิดอย่างไว ทำยังไงต่องคณิตคิดเลขเร็ว

 • คณิตจิตอาสา

 • คุณครูจุรีรัตน์ ระจินดา

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โดมหน้าอาคาร 6

 • ผู้มีจิตคิดอาสา

 • คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์

 • คุณครูเกวดี เกิดมงคล

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 624

 • คณิตฯ คิดสร้างสรรค์

 • คนรักบาสภูเขียว

 • คุณครูจิราภรณ์ เกียนแก้ง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โรงยิมสายธาร 2

 • This is why we play 🏀

 • คนรักศิลปะ

 • คุณครูบังอร อินสำราญ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 507

 • ศิลป์สร้างสุข สนุกไปกับจินตนาการ

 • เคมีโอลิมปิก

 • คุณครูภักดี คันธี

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องพักครู Sci

 • เคมีมุ่งสู่โอลิมปิก

 • งานใบตองดอกไม้สด

 • คุณครูสายฝน เจริญสมบัติ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตรติดโรงอาหาร

 • จรวดขวดน้ำ

 • คุณครูอาคม โชคบัณฑิต

 • เปิดรับ : ม.ปลาย

 • ห้องเรียน : อาคารโดมฯ

 • มีใจก็ไปถึง

 • ฉลาดรู้ทางการเงิน

 • คุณครูปรีชากร ภาชนะ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 605

 • การออมและลงทุนเพื่อควา มั่นคงและมั่งคั่ง

 • ชีวะวันละข้อ

 • คุณครูกันธิชา ปักเคระกะ

 • เปิดรับ : ม.6

 • ห้องเรียน : sci105

 • ชีวะวันละข้อ จริงๆ

 • ชุมชนคนดาราศาสตร์

 • คุณครูชินวุฒิ จันดาเขียว

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : อาคารโดมเตชะธัมโมฯ

 • หากคุณชอบดาราศาสตร์ เราไปด้วยกัน

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย (ข)

 • คุณครูบุญเรือน ดักลิช

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 413

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูศศิกาญจน์ สาสูงเนิน

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 414

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูศรัญญา ถาวรหมื่น

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 415

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูลักษมี ขวัญประเสริฐ

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 417

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูวันวิสา ชัยจำรัส

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 416

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูสุขสันติ์ บัวสระ

 • เปิดรับ : ม.2-6

 • ห้องเรียน : 421

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูธาราริน บินขุนทด

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 422

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูณัฐวุฒิ แก่นธานี

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 423

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูจริยา สุทธิพล

 • เปิดรับ : ม.2-6

 • ห้องเรียน : 424

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูคมสัน ป้อมอุ่นเรือน

 • เปิดรับ : ม.2-6

 • ห้องเรียน : 425

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูวริศรา ปลายชัยภูมิ

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 426

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ชุมนุมเด็กรักภาษาไทยและพี่เลี้ยงค่ายรักภาษาไทย ()

 • คุณครูปภัชญา โคตรเมือง

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : 427

 • ภูมิใจในความเป็นไทย รักภาษาไทย

 • ซูโดกุ ม.ต้น

 • คุณครูธนิตา ชมภูวิเศษ

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 611

 • ซูโดกุง่ายกว่าที่คิด ไม่ยากเกินความพยายาม

 • เซปักตะกร้อ

 • คุณครูวัฒนา ปัจจังคะตา

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : สนามบริเวณโดมเตชะธัมโม

 • ทักษะดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมนำ้ใจนักกีฬา

 • ดนตรีพื้นเมือง

 • คุณครูสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 608

 • ดนตรีพื้นบ้าน สืบสานความเป็นไทย

 • ดนตรีสากล

 • คุณครูดิลก เมธา มานะศิลป์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 321 (221 เดิม)

 • เพราะดนตรีคืออีกด้านดีๆของชีวิต

 • ท่องแดนประวัติศาสตร์

 • คุณครูเบญญาภา ประทุมวิมุต

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 511

 • มาท่องแดนประวัติศาสตร์ กันค่า

 • ท่องเที่ยวไทย

 • คุณครูกิติรัตน์ หาญปราบ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 528

 • ท่องเที่ยวทั่วไทย หาอะไรก็เจอ

 • ไทยวิจิตร

 • คุณครูประดิษฐ์ พรมเดื่อ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : อาคาร ๔ ชั้น ๒ หน้าห้องภาษาไทย

 • ชมรมไทยวิจิตร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ

 • ธนาคารโรงเรียน

 • คุณครูจิรัฐติกาล อนันตสุข

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องการเงิน

 • ออมให้สนุกหยอดกระปุกวันละบาท

 • ธุรกิจศึกษา

 • คุณครูทิวา แสนมาตร

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 511

 • เรียนรู้สนุก ธุรกิจเข้าใจง่าย

 • นักเคมีรุ่นเยาว์

 • คุณครูเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : sci107

 • นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

 • คุณครูมาลินี เกื้อหนุน

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : sci101

 • ดูดาวกัน

 • นักธุรกิจน้อย

 • คุณครูอลิตษา ขวัญศิริ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โดมหน้าอาคารเกษตร

 • ค้นหาดาวรุ่งมุ่งสู่นักธุรกิจมืออาชีพ

 • นักพัฒนาสังคม

 • คุณครูสุระสิทธิ์ สีไชย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 511

 • พัฒนาตน พัฒนาคน สู่การเป็นนักพัฒนาสังคมที่ดี

 • นักวิเคราะห์ข้อมูล และ IOT

 • คุณครูมงคล ชนะดี

 • เปิดรับ : ม.3-6

 • ห้องเรียน : คอม 3

 • นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ 1

 • คุณครูสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์

 • รักสัตว์ไม่มีอกหัก มีแต่ความรักและความรู้

 • นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ 2

 • คุณครูปิยธิดา เนื่องชุมพล

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์

 • รักสัตว์ไม่มีอกหัก มีแต่ความรักและความรู้

 • นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์

 • คุณครูสุภัทรา แสงภักดี

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : sci201

 • ลม ฟ้า อากาศ

 • นาฏศิลป์ 1

 • คุณครูจิรกานต์ คำโมง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 428

 • นาฏศิลป์ไทย คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

 • นาฏศิลป์ 2

 • คุณครูกฤษณุชา คุ้มสระพรม

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 428

 • นาฏศิลป์ไทย คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ

 • แนะแนวอาชีพ 1

 • คุณครูกณิกา นาสูงเนิน

 • เปิดรับ : .6

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว 302 (ติดกับร้านสหกรณ์)

 • เลือกอาชีพที่ใช่...ทำอะไรก็มีความสุข

 • แนะแนวอาชีพ 2

 • คุณครูลภัสรดา วรรณพงษ์

 • เปิดรับ : .6

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว 302 (ติดกับร้านสหกรณ์)

 • อาชีพไหนที่ใช่ มาไวๆ จะบอก

 • แนะแนวอาชีพ 3

 • คุณครูดามพ์ แก้วกัลยา

 • เปิดรับ : ม.6

 • ห้องเรียน : ห้องแนะแนว 302 (ติดกับร้านสหกรณ์)

 • เลือกอาชีพที่ใช่ ทำอะไรก็รวยยยย

 • บาริสต้า Mokapot

 • คุณครูวีระพล พูลกลาง

 • เปิดรับ : นักเรียนทุกระดับที่มีความสนใจ

 • ห้องเรียน : Sci201

 • ดื่มได้ ตามสไตล์บาร์ริสต้าMokapot

 • ประวัติศาสตร์นอกตำรา

 • คุณครูไพโรจน์ เจริญทรัพย์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 511

 • รับรู้เรื่องราวและแง่มุมใหม่ๆ ที่ไม่มีในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์

 • โปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์ (Coding Club)

 • คุณครูอนุรักษ์ โคผดุง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องพักคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3 ชั้น 2), ห้องการเงิน, LineId: 0641925954

 • เขียนโค๊ดก็ไม่อยากเจอบั๊ค แต่ถ้าเขียนคำว่ารักก็คงให้แต่เธอ

 • ผลิตภัณท์จากยางรถยนต์

 • คุณครูขจร ผลภิญโญ

 • เปิดรับ : ม.2-6

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • สร้างงานสร้างอาชีพ

 • ผักตามรั้วหัวอาคาร

 • คุณครูสุดารัตน์ สูงภิลัย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โดมอาคาร 3

 • สายเขียว..โปรดเลี้ยวมา

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 1

 • คุณครูอรทัย ขวัญศักดิ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : sci101

 • "เปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช(ผู้ผลิตที่ยิ่งใหญ๋)"

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 2

 • คุณครูกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : sci101

 • "เปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช(ผู้ผลิตที่ยิ่งใหญ๋)"

 • พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ 3

 • คุณครูจันทร์เพ็ญ แสงภักดี

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : sci101

 • "เปิดโลกการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช(ผู้ผลิตที่ยิ่งใหญ๋)"

 • พับกระดาษ Origami 1

 • คุณครูปิยะนาฎ อ่อนอุทัย

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : โดมหน้าอาคาร 6

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ความสามัคคี

 • พับกระดาษ Origami 2

 • คุณครูสุชาดา รอดแก้ว

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 611

 • พับสนุกศิลปะหลากสีสัน พบกันที่ชุมนุมพับกระดาษ

 • เพลงภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • คุณครูธงชัย เพชรภักดี

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : ห้องประชาสัมพันธ์

 • บทเพลงคือชีวิต

 • เพาะศิลป์

 • คุณครูละมัย มังดินดำ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 518

 • ฟิสิกส์ 1

 • คุณครูวิชิต ชัยวงษ์

 • เปิดรับ : ม.5

 • ห้องเรียน : sci207

 • สบายๆ

 • ฟิสิกส์ 2

 • คุณครูศักราช ดาวธง

 • เปิดรับ : ม.5

 • ห้องเรียน : sci207

 • สบายๆ

 • ฟุตซอล

 • คุณครูปกาศิต คมคาย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โรงยิม

 • ให้ฟุตซอลได้ดูแลคุณ

 • ฟุตบอลชาย

 • คุณครูชุมพล แก้วมณี

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : โรงยิม

 • ให้ฟุตบอลได้ดูแลคุณ

 • ภาพพิมพ์เบื้องต้น

 • คุณครูวงศกร ศรีศาลาแสง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 503

 • ทุกคนมีความงาม ต้องค้นให้พบ

 • ภาษาจีน easy 来来 (A)

 • คุณครูมนัสญา รักบุญ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องภาษาจีน อาคารภาษาต่างประเทศ

 • มาเรียนภาษาจีนเพื่อไอดอลที่เรารักกันเถอะ!

 • ภาษาจีน easy 来来 (B)

 • คุณครูณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องภาษาจีน อาคารภาษาต่างประเทศ

 • เรียนจีนกับปอนด์คนสวย เพื่อไอดอลจีนที่เรารักกันค่ะ

 • ภาษาจีน easy 来来 (C)

 • คุณครูอังสุดา เหล่าสงคราม

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องภาษาจีน อาคารภาษาต่างประเทศ

 • เรียนจีนกับ ได้ทั้งความรู้และความรัก

 • ภาษาจีน easy 来来 (D)

 • คุณครูอภิสรา บุญเยือง

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องภาษาจีน อาคารภาษาต่างประเทศ

 • ไอดอลจีนจ๋า หนูมาแล้วค่ะ บอกรักเธอเป็นจีนได้นะ หว่ออ้ายหนี่

 • ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

 • คุณครูดาเรศ จันทรมณี

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องพักอาคาร 2 ชั้น 2 ด้านทิศตะวันตกหรือหน้าห้องเรียน 227

 • ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว

 • ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 • คุณครูกรชุลี พรหมแก้ว

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 212


 • รอบรู้โลกออนไลน์ 1

 • คุณครูประทุมวรรณ ลานพิบูลย์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 216

 • เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • รอบรู้โลกออนไลน์ 2

 • คุณครูภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 216

 • รอบรู้ไปด้วยกัน

 • รอบรู้โลกออนไลน์ 3

 • คุณครูคชาทัช สุขพิธาธนิน

 • เปิดรับ : ม.6

 • ห้องเรียน : 216

 • ก้าวสู่โลกออนไน์ เปิดหน้าต่างแห่งจินตนาการ

 • รักษ์เกษตร

 • คุณครูเย็นใจ วงษ์ศิริ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : อาคารเกษตร

 • เกษตรก้าวหน้าสู่เศรษฐกิจพอเพียง

 • รีวิวหนัง

 • คุณครูสุรสิทธิ์ ขยายดี

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : อาคาร​ 5​ (อาคาร4เดิม)​ ห้อง​ 511​ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 • JUST ดู​ IT

 • วอลเลย์บอลในร่ม ชาย

 • คุณครูสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องจีนอาคาร 2

 • วอลเลย์บอลสอนให้สู้

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต1

 • คุณครูเกต ชูสุข

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : Sci102

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต2

 • คุณครูสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : Sci102

 • วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

 • เวทคณิต

 • คุณครูอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 616

 • ฝึกคิดวันละนิด ไปกับเวทคณิต

 • สวดมนต์แปล บาลีแปลอังกฤษ

 • คุณครูหัฏฐณิษา ถือโชค

 • เปิดรับ : ม.1-4

 • ห้องเรียน : 516

 • สวดมนต์วันละนิด ทำชีวิตให้สดใส

 • สนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 • คุณครูปิยธิดา สารฤทธิ์

 • เปิดรับ : ม.1

 • ห้องเรียน : Sci102

 • อยากเรียนวิทย์ให้สนุก ต้องชุมนุมสนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 • สนุกกับฟิสิกส์

 • คุณครูเอมอร ผามี

 • เปิดรับ : ม.4

 • ห้องเรียน : ห้อง Sci207

 • สนุกกับฟิสิกส์ ชีวิตมีความสุข

 • สังคมศึกษา 1

 • คุณครูปราณี ปิยะวรากร

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 516

 • รู้รอบด้าน ศาสตร์สังคม

 • สังคมศึกษา 2

 • คุณครูชุติมา สุราสา

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 516

 • รู้รอบด้าน ศาสตร์สังคม

 • สังคมสอนแบบเกม 4.0

 • คุณครูนรินทร วิมุกติบุตร์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : 511

 • การเรียนรู้เหมือนการเล่นเกม

 • สารคดีน่ารู้

 • คุณครูปภาดา อาจนาฝาย

 • เปิดรับ : ม.4

 • ห้องเรียน : 511

 • ความงดงามของธรรมชาติ ทำให้เราสุขใจได้เสมอ

 • สารวัตรนักเรียน 1

 • คุณครูสุขสันต์ สมมะโน

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องกิจการนักเรียน

 • สารวัตรนักเรียน 1

 • คุณครูเฉลิมเกียรติ ฦาชา

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องกิจการนักเรียน

 • สื่อสร้างสรรค์

 • คุณครูโชคปฎิพัธน์ ศิริภูมิ

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องคอมพิวเตอร์4(cl40)

 • สื่อสร้างสรรค์

 • หนังนอกโรง

 • คุณครูปนัดดา เจริญศิลป์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 515

 • อยากชวนเธอมาดูหนัง

 • ห้องสมุด

 • คุณครูวรรณภา มัททวีวงศ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องสมุด อาคาร 4

 • วัยรุ่นไทย ใส่ใจรักการอ่าน

หุ้นและตลาดทุนไทย 1

 • คุณครูสุระชัย พรภูเขียว

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : สมัครได้ที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 3 ชั้น 1

 • เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจความรู้ด้านการเงินและการออม

 • ไหว้พระ 9 วัด

 • คุณครูกิตติ แววกระโทก

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 • "ไหว้พระ 9 วัด ... ในจังหวัดชัยภูมิ"

 • อนุรักษ์ศิลปะการแสดง(ร้อง เล่น เต้น รำ)

 • คุณครูราชู เจริญเกียรติ

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องพักครูชั้น 2 อาคาร 2

 • อย.น้อย 1

 • คุณครูศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 518

 • บริโภค ปลอดภัย สู้ภัยโควิด

 • อย น้อย 2

 • คุณครูณัฐยา สบายจิตต์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 518

 • สุขภาพดีด้วยกิจกรรม อย น้อย

 • อากาศยานบินเล็ก

 • คุณครูฉัตรชัย จันทร์ดี

 • เปิดรับ : ม.3-4

 • ห้องเรียน : ข้างบันได อาคาร3 ใต้ห้องการเงิน

 • อาสาพยาบาล 1

 • คุณครูสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาลโรงเรียนภูเขียว

 • ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุขอนามัยดีถ้วนหน้า ห่างไกลโรค

 • อาสาพยาบาล 2

 • คุณครูสุกัญญา หงอกภิลัย

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาลโรงเรียนภูเขียว

 • เตรียมเป็นหมอและพยาบาลเบื้องต้น

 • อาสาวิชาการ 1

 • คุณครูมาลี ชนะภู

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : หน้าห้องวิชาการ

 • ได้ประสบการณ์ดี มีจิตอาสา เชิญมาทางนี้จ้า

 • อาสาวิชาการ 2

 • คุณครูขนิษฐา นกแก้ว

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : หน้าห้องวิชาการ

 • ประสบการณ์ดี มีจิตอาสา เชิญมาทางนี้จ้า

 • ฮีต 12 คอง 14

 • คุณครูฐนาทิพย์ ลานขามป้อม

 • เปิดรับ : ม.3

 • ห้องเรียน : ห้อง511 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 • เรียนรู้รักษาเอาไว้ดีกว่า

 • Animation 2D

 • คุณครูธีระพงษ์ มะลัยทิพย์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : คอมพิวเตอร์ 1

 • สร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น

 • BisicC.computer

 • คุณครูพัชรินทร์ ขวามา

 • เปิดรับ : ม.2-5

 • ห้องเรียน : คอมพิวเตอร์ 2

 • จัดให้สุด หยุดที่จอฟ้า :3

 • Computer Network

 • คุณครูวรวุฒิ ชาติศรี

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 307

 • Computer Network Connect the World

 • Cover Dance

 • คุณครูรพีภานันท์ ชาติหาญ

 • เปิดรับ : ม.2-ม.6

 • ห้องเรียน : 216

 • Cover อย่างมีลีลา เน้นท่วงท่าที่น่ามอง

 • Crossword

 • คุณครูวงเดือน ดลประสิทธิ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้อง Crossword (อาคาร3)

 • Englisharea

 • คุณครูวิโรจน์ โนนหนองไฮ

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 216

 • Englisharea พื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีแต่การแบ่งปัน

 • English is Fun

 • คุณครูเนตรชนก ทัพซ้าย

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : 216

 • Google SketchUp

 • คุณครูชัชวาลย์ กาจหาญ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : คอมพิวเตอร์ 1

 • ออกแบบขิ้นงานอย่างด้วยโปรแกรม

 • Let's Speak English !

 • คุณครูกาญจนา อายะวรรณา

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้องพยาบาล

 • The more you practice, the better you get.

 • Math's staff (1)

 • คุณครูชูถิ่น กุดกังวล

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (2)

 • คุณครูอัญชุลี ตาลต้น

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (3)

 • คุณครูบัวบาน วัฒนาศีล

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (4)

 • คุณครูเจริญ ราคาแก้ว

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (5)

 • คุณครูวราภรณ์ พรมทอง

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (6)

 • คุณครูอนุชา ลาธุลี

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (7)

 • คุณครูวาสนา พลมณี

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • Math's staff (8)

 • คุณครูรัชพล จันทร์สว่าง

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 611

 • ค่ายสนุก

 • MEP Club1

 • คุณครูภิญทอง สาศรี

 • เปิดรับ : MEP ม.1/1

 • ห้องเรียน : MEP ม.1/1

 • MEP Club1

 • คุณครูบุษยา ดวงโกสุม

 • เปิดรับ : MEP ม.1/1

 • ห้องเรียน : MEP ม.1/1

 • MEP Club2

 • คุณครูณัฐวัญ หมื่นจิตร

 • เปิดรับ : MEP ม.2/1

 • ห้องเรียน : MEP ม.2/1

 • MEP Club2

 • คุณครูวิมลมาศ ศรีวงษ์

 • เปิดรับ : MEP ม.2/1

 • ห้องเรียน : MEP ม.2/1

 • รักน้ำ รักปลา อย่าลืมรักการเรียนภาษาด้วยนะคะ มาใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะๆค่ะ

 • MEP Club3

 • คุณครูรุ่งทิวา เจริญศิลป์

 • เปิดรับ : MEP ม.3/1

 • ห้องเรียน : MEP ม.3/1

 • O-NET คณิต พิชิต 100

 • คุณครูปานทอง ชาลีเครือ

 • เปิดรับ : ม.3

 • ห้องเรียน : ห้อง 601

 • ฝันให้ไกลถึงดวงจันทร์ เพราะแม้ไม่ได้ดั่งฝัน เราก็จะยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว

 • Pre ENGINEER P.K

 • คุณครูวรพล มาลาวรรณ

 • เปิดรับ : ม.ปลาย สายวิทย์ คณิต

 • ห้องเรียน : ห้องบริหารทั่วไป

 • คิดว่าใช่ มีใจก็มา

 • Python Coding

 • คุณครูดวงดี โชติสุภาพ

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : คอมพิวเตอร์ 2

 • เสริมสร้างทักษะ แก้ปัญหาเป็น

 • Spelling Bee 1

 • คุณครูพัชราภรณ์ อาจศิริ

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้อง 212

 • I can be anything and spell everything.

 • Spelling Bee 2

 • คุณครูอภิญญา จรัสพันธ์

 • เปิดรับ : ม.1-6

 • ห้องเรียน : ห้อง 212

 • I can be anything and spell everything.

 • Sudoku ม.ปลาย (1)

 • คุณครูธนกร ชำนาญ

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 613

 • คิด วาง ลง

 • Sudoku ม.ปลาย (2)

 • คุณครูธัญวรัตม์ พรหมเมตตา

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : 613

 • คิด วาง ลง

 • TO BE NUMBER ONE 1

 • คุณครูรังสินี ฟุ้งสกุล

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 (อาคารSci) ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 • TO BE NUMBER ONE 2

 • คุณครูจินตหรา สะเดา

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 (อาคารSci) ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 • TO BE NUMBER ONE 3

 • คุณครูปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์

 • เปิดรับ : ม.1-3

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 (อาคารSci) ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

TO BE NUMBER ONE 4

 • คุณครูลาวรรณ เสนสิงห์

 • เปิดรับ : ม.4-

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 • TO BE NUMBER ONE 5

 • คุณครูพงศกร พูนขุนทด

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

 • TO BE NUMBER ONE 6

 • คุณครูเพลินทิพย์ หงษ์หิน

 • เปิดรับ : ม.4-6

 • ห้องเรียน : ใต้อาคาร 1 ฝั่งทิศตะวันออก

 • เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด